Over de Toermalijn

In 1980 is onder de naam Shalom een basisschool opgericht in de wijk Galjoen. Later, in 2007, is de naam van de school veranderd in De Toermalijn. Deze naam komt van het woord “Turmali” en betekent zoveel als ”steen met gemengde kleuren”. Dit geeft aan, dat we een school willen zijn voor alle kinderen, hoe verschillend zij ook mogen zijn. Wij zien al die verschillen juist als een verrijking en denken dat het waardevol is om daar op een basisschool gebruik van te maken bij het onderwijs.

Basisschool De Toermalijn heeft drie kenmerken:
Het is een Jenaplanschool.
Het is een katholieke school.
Het is een Brede school.

Door middel van het keuzemenu hiernaast kunt u zich een beeld vormen van het onderwijs op onze school.

Katholieke Jenaplanschool De Toermalijn
Galjoen 24-24
8243 LR Lelystad

Telefoon: 0320 24 63 67
E-mail: dir.toermalijn@skofv.nl
Directeur: Patricia de Haan

Toermalijn Noord
Jol 24-53
8243 GN Lelystad

Telefoon: 0320 76 00 70

Samenwerkingen

 

KBS De Toermalijn maakt deel uit van
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Bekijk hier de animatie van SKO