Basisvaardigheden

Gereedschappen

De basisvaardigheden lezen, schrijven en rekenen zijn van groot belang voor de totale ontwikkeling van de kinderen. Zij zijn de gereedschappen die we vaak nodig hebben bij allerlei werkzaamheden en activiteiten. Zonder een goede beheersing van deze gereedschappen is het veel moeilijker om deze werkzaamheden en activiteiten goed uit te voeren. Daarom besteden wij op onze school veel tijd aan deze basisvaardigheden.

Brede, totale ontwikkeling

Toch willen we werken aan de brede, totale ontwikkeling van de kinderen, want er is meer dan lezen, schrijven en rekenen. Andere belangrijke vakgebieden zijn wereldoriëntatie  en kunstzinnige vorming. Waar mogelijk zetten we de basisvaardigheden juist ook in bij deze vakgebieden (bv. begrijpend lezen bij wereldoriëntatie; spelling bij het schrijven van verhalen en gedichten).

Katholieke Jenaplanschool De Toermalijn
Galjoen 24-24
8243 LR Lelystad

Telefoon: 0320 24 63 67
Directeur: Frank van Oeffelt


Toermalijn Noord
Jol 24-53
8243 GN Lelystad

Telefoon: 0320 76 00 70

Samenwerkingen

 

KBS De Toermalijn maakt deel uit van
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Bekijk hier de animatie van SKO