Extra ondersteuning

Wat heeft dit kind nodig?

Een belangrijk uitgangspunt in het Jenaplanonderwijs is dat we met ons onderwijs zo goed mogelijk aansluiten bij wat elk kind nodig heeft. Dus kijken we goed naar elk kind om te zien hoe ver een kind is in zijn of haar ontwikkeling, om vervolgens te bepalen wat dit kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen, om verder te leren. Sommige kinderen hebben behoefte  aan extra ondersteuning, bv. door extra oefentijd of een herhaalde uitleg. Zij kunnen zich in een wat rustiger tempo ontwikkelen, maar worden wel extra gestimuleerd. Andere kinderen zijn snel van begrip, werken zich snel door de oefenstof en hebben alweer snel behoefte aan een nieuwe uitdaging.

De kracht van de stamgroep

Wij verzorgen echter geen individueel onderwijs. Je zit op school in een groep en werkt en leert dus ook binnen en samen met die groep. Ook al zijn er verschillen, er zijn altijd mogelijkheden tot samenwerking met andere kinderen. Juist daarin ligt de kracht van de stamgroep.

Intern begeleider

Eén van de teamleden heeft als speciale taak om, als intern begeleider, de extra ondersteuning op onze school te coördineren. Zij is hiervoor vijf dagen aangesteld.
Een belangrijk onderdeel van haar werk als intern begeleider is het ondersteuningsoverleg. Wekelijks wordt één stamgroepleider een ochtend vrij geroosterd om  die ochtend de kinderen van haar stamgroep te bespreken met de intern begeleider. Wat zijn de opvallende kinderen? Hoe waren de toetsresultaten bij deze groep? Welke kinderen hebben extra aandacht en ondersteuning nodig?
Omdat elke stamgroep vier keer per jaar aan de beurt komt voor dit overleg is de intern begeleidder goed in staat om ontwikkelingen te volgen en de stamgroepleiders te helpen bij de extra ondersteuning, die sommige kinderen nodig hebben.

Katholieke Jenaplanschool De Toermalijn
Galjoen 24-24
8243 LR Lelystad

Telefoon: 0320 24 63 67
Directeur: Frank van Oeffelt


Toermalijn Noord
Jol 24-53
8243 GN Lelystad

Telefoon: 0320 76 00 70

Samenwerkingen

 

KBS De Toermalijn maakt deel uit van
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Bekijk hier de animatie van SKO