Jaarkalender

Vakanties, studiedagen, feesten, ouderavonden enz.

Hieronder ziet u een link naar de jaarkalender voor de ouders. Op deze kalender staan overzichtelijk weergegeven de schoolvakanties, maar ook de studiedagen van het team. Op deze dagen zijn de kinderen vrij. Verder ziet u de ouderavonden en zijn ook de traditionele feesten (Sinterklaas, Kerst, carnaval, Pasen, schoolfeest) gepland.

Jaarkalender 2020/2021

Verlof buiten de schoolvakanties

Alleen in uitzonderlijke gevallen kan er verlof buiten de schoolvakanties gegeven worden. Hiervan is sprake als vanwege de aard van het beroep van één van de ouders het gezin niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kan. Dit geldt niet als de werkgever bij de vakantieplanning van het bedrijf geen rekening gehouden heeft met de schoolvakanties.
Ook bij andere gewichtige omstandigheden (huwelijk van naaste familie,  jubilea e.d.) is er de mogelijkheid van verlof, maar hier zijn duidelijke wettelijke richtlijnen voor waar de school zich aan heeft te houden. Verlof moet altijd door middel van een formulier, dat verkrijgbaar is op school, ruim van tevoren aangevraagd worden.

Katholieke Jenaplanschool De Toermalijn
Galjoen 24-24
8243 LR Lelystad

Telefoon: 0320 24 63 67
Directeur: Frank van Oeffelt


Toermalijn Noord
Jol 24-53
8243 GN Lelystad

Telefoon: 0320 76 00 70

Samenwerkingen

 

KBS De Toermalijn maakt deel uit van
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Bekijk hier de animatie van SKO