Jenaplanconcept

Wij hebben een duidelijke visie op leren. Deze komt vanuit ons Jenaplanconcept. Natuurlijk willen wij de kinderen zoveel mogelijk laten leren. Daar ben je tenslotte school voor. En zoals alle basisscholen werken wij aan de kerndoelen voor het basisonderwijs. Daarbij geven wij het onderwijs vorm vanuit onze visie, dat kindgericht onderwijs de betrokkenheid en motivatie van de kinderen vergroot en daardoor tot betere resultaten leidt.

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:

  • Wij willen ruimte geven voor de eigen inbreng van kinderen. Daarmee stimuleren wij de motivatie en betrokkenheid van de kinderen.
  • Voor de basisvaardigheden taal en rekenen geven wij gedegen instructies, waarbij we goed aansluiten bij de verschillen in onderwijsbehoeften bij de verschillende kinderen.
  • Wij benaderen de kinderen positief.  Daarmee nemen we de talenten van kinderen als uitgangspunt en proberen wij hen zoveel mogelijk succeservaringen te laten opdoen.
  • Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed in hun vel zitten en met plezier naar school gaan.
  • Elk kind, hoe verschillend ze ook allemaal zijn, moet het gevoel hebben erbij te horen en gewaardeerd te worden.
  • Kinderen worden bij ons uitgedaagd om te leren hoe je kunt leren. Het gaat ons naast kennis ook om vaardigheden en houding.
  • Verantwoordelijk zijn voor je eigen gedrag, maar ook verantwoord omgaan met anderen en met je omgeving zijn aspecten, die in het dagelijks handelen regelmatig aan de orde komen.
  • We bieden de kinderen rust en structuur.

Katholieke Jenaplanschool De Toermalijn
Galjoen 24-24
8243 LR Lelystad

Telefoon: 0320 24 63 67
Directeur: Frank van Oeffelt


Toermalijn Noord
Jol 24-53
8243 GN Lelystad

Telefoon: 0320 76 00 70

Samenwerkingen

 

KBS De Toermalijn maakt deel uit van
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Bekijk hier de animatie van SKO