Kunstzinnige vorming

Creatieve ontwikkeling

We vinden het belangrijk om de creatieve ontwikkeling van de kinderen te stimuleren door voldoende tijd vrij te maken voor vakken als tekenen en handvaardigheid, muziek en bewegen op muziek of dramatische expressie. Deze vakken noemen wij de kunstzinnige vorming. Vaak kunnen activiteiten op dit gebied goed gecombineerd worden met onderwerpen van wereldoriëntatie en het taalonderwijs (bv. illustraties maken bij geschreven verhalen). Bij de voorbereidingen van vieringen worden veel creatieve werkvormen gebruikt. Op die manier willen we de kunstzinnige vorming zoveel mogelijk combineren met andere onderdelen van het programma.

Verschillende theatervormen

Daarnaast willen we alle kinderen jaarlijks in aanraking brengen met allerlei verschillende theatervormen (bv. poppenspel of toneel) en/of muziek door gebruik te maken van mensen en instellingen van buiten de school (bv. culturele instelling De Kubus).

Katholieke Jenaplanschool De Toermalijn
Galjoen 24-24
8243 LR Lelystad

Telefoon: 0320 24 63 67
Directeur: Frank van Oeffelt


Toermalijn Noord
Jol 24-53
8243 GN Lelystad

Telefoon: 0320 76 00 70

Samenwerkingen

 

KBS De Toermalijn maakt deel uit van
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Bekijk hier de animatie van SKO