Vieringen

Gemeenschap

We willen als school een hechte gemeenschap zijn. Een goede manier om gemeenschapszin te bevorderen is het organiseren van vieringen. Voor een viering komt de hele school bij elkaar in de hal. Kinderen, maar ook teamleden kunnen dan de viering inhoud geven door op het podium iets te doen.

Weeksluiting

Op vrijdagmiddag is er regelmatig een weeksluiting. Door middel van een jaarplanning zijn er bij toerbeurt drie groepen aan de beurt om deze viering inhoud te geven. Kinderen van die groepen kunnen dan aan de andere kinderen laten zien waar zij mee bezig geweest zijn (wereldoriëntatie) of wat zij ingeoefend hebben (kunstzinnige vorming). Deze vieringen vormen zo een sfeervolle afsluiting van de week.

Speciale vieringen

Speciale vieringen, die veelal voorbereid en uitgevoerd worden door het team, zijn de jaaropening  en –sluiting en de openingen van de schoolthema’s.

Katholieke Jenaplanschool De Toermalijn
Galjoen 24-24
8243 LR Lelystad

Telefoon: 0320 24 63 67
Directeur: Frank van Oeffelt


Toermalijn Noord
Jol 24-53
8243 GN Lelystad

Telefoon: 0320 76 00 70

Samenwerkingen

 

KBS De Toermalijn maakt deel uit van
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Bekijk hier de animatie van SKO