Wereldoriëntatie

Samensmelting van vakken

Een belangrijk vakgebied is de wereldoriëntatie (w.o.). Dit is een samensmelting van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en natuurkunde. Kinderen denken veel meer in thema’s en onderwerpen. Vandaar dat bij wereldoriëntatie steeds een bepaald thema of onderwerp centraal staat. Enkele keren per jaar werken we met de hele school aan zo’n thema, maar soms zijn er onderwerpen per bouw of per groep. Daarnaast zijn er momenten dat de kinderen aan hun eigen w.o.-onderwerp mogen werken. Zij verzamelen allerlei informatie over dat onderwerp en presenteren dat later aan de andere kinderen van de groep.

Levende wereldoriëntatie

Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk “levende” wereldoriëntatie te realiseren. Dus niet alleen maar uit boekjes leren, maar de kinderen ook zelf onderzoek laten doen, op excursie gaan of een gastspreker of deskundige van buiten de school uitnodigen. Dit kan het onderwijs enorm verlevendigen.

Katholieke Jenaplanschool De Toermalijn
Galjoen 24-24
8243 LR Lelystad

Telefoon: 0320 24 63 67
Directeur: Frank van Oeffelt


Toermalijn Noord
Jol 24-53
8243 GN Lelystad

Telefoon: 0320 76 00 70

Samenwerkingen

 

KBS De Toermalijn maakt deel uit van
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Bekijk hier de animatie van SKO