Bestuur

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Onze school maakt deel uit van de Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKOFV).
Deze stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, dat gevormd wordt door twee bezoldige bestuurders. Daarnaast is er een Raad van Toezicht, waar het College van Bestuur zich op hoofdlijnen van het beleid aan verantwoordt.

Directieberaad

Verder vormen alle directeuren van de scholen van de stichting het directieberaad. Zij adviseren het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd over het te voeren beleid.
Twee maal per jaar zijn er managementgesprekken tussen de individuele directeuren  van de scholen en het College van Bestuur, waarin de directeuren zich verantwoorden voor het beleid en de ontwikkelingen op de scholen

Katholieke Jenaplanschool De Toermalijn
Galjoen 24-24
8243 LR Lelystad

Telefoon: 0320 24 63 67
Directeur: Frank van Oeffelt


Toermalijn Noord
Jol 24-53
8243 GN Lelystad

Telefoon: 0320 76 00 70

Samenwerkingen

 

KBS De Toermalijn maakt deel uit van
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Bekijk hier de animatie van SKO