Oudervereniging

Alle ouders lid

Alle ouders zijn automatisch lid van de oudervereniging. Hieraan betalen zij de ouderbijdrage, waarmee allerlei extra activiteiten op onze school bekostigd worden, zoals de jaarlijkse feesten Sinterklaas en Kerst. Het bestuur van de oudervereniging beheert dit geld.

Jaarverslag OV 2019-2020

Werkgroepen

Zij coördineren ook allerlei werkgroepen, waar ouders bij betrokken zijn. Er zijn werkgroepen voor onder andere het jaarlijkse schoolfeest, het luizen pluizen, de schoolfotograaf enz.
Tenslotte kunnen zij de belangen behartigen van alle ouders in hun contacten met de schoolleiding en de medezeggenschapsraad.

Katholieke Jenaplanschool De Toermalijn
Galjoen 24-24
8243 LR Lelystad

Telefoon: 0320 24 63 67
Directeur: Frank van Oeffelt


Toermalijn Noord
Jol 24-53
8243 GN Lelystad

Telefoon: 0320 76 00 70

Samenwerkingen

 

KBS De Toermalijn maakt deel uit van
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Bekijk hier de animatie van SKO