Aanmelden

Aanmelding gaat vooraf aan inschrijving. Ouders die interesse in onze school hebben, melden zich aan door het aanmeldformulier op te vragen bij de school (contactformulier). Nadat dit formulier ingevuld is ontvangen door de school start de procedure tot eventuele inschrijving.

Bij het aanmeldformulier hoort een formulier waarop ouders relevante informatie over hun kind aangeven. Op basis van deze informatie besluit de school of direct wordt overgegaan tot een kennismaking op school of een verdiepte intake. Conform de Wet op Passend Onderwijs en de bijbehorende zorgplicht heeft de school zes weken de tijd om de inschatting te maken of De Toermalijn passend onderwijs kan bieden. Deze periode kan met vier weken verlengd worden.

Omdat kinderen zich in de eerste vier jaar van hun leven snel ontwikkelen, willen we uitgaan van zo actueel mogelijke informatie. Daarom adviseren wij uw kind pas aan te melden rond 3,5 jaar.

Stichting leergeld Lelystad

Steeds meer kinderen in Lelystad kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen, want nu meedoen is straks meetellen!

 

 

Katholieke Jenaplanschool De Toermalijn
Galjoen 24-24
8243 LR Lelystad

Telefoon: 0320 24 63 67
Directeur: Frank van Oeffelt


Toermalijn Noord
Jol 24-53
8243 GN Lelystad

Telefoon: 0320 76 00 70

Samenwerkingen

 

KBS De Toermalijn maakt deel uit van
Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe

Bekijk hier de animatie van SKO