Voor ouders

Gebouw Noord Jol

Aanmelden

Aanmelding gaat vooraf aan inschrijving. Ouders die interesse in onze school hebben, melden zich aan door het aanmeldformulier op te vragen bij de school (contactformulier). Nadat dit formulier ingevuld is ontvangen door de school start de procedure tot eventuele inschrijving.

Bij het aanmeldformulier hoort een formulier waarop ouders relevante informatie over hun kind aangeven. Op basis van deze informatie besluit de school of direct wordt overgegaan tot een kennismaking op school of een verdiepte intake. Conform de Wet op Passend Onderwijs en de bijbehorende zorgplicht heeft de school zes weken de tijd om de inschatting te maken of De Toermalijn passend onderwijs kan bieden. Deze periode kan met vier weken verlengd worden.

Omdat kinderen zich in de eerste vier jaar van hun leven snel ontwikkelen, willen we uitgaan van zo actueel mogelijke informatie. Daarom adviseren wij uw kind pas aan te melden rond 3,5 jaar.

Stichting leergeld Lelystad

Steeds meer kinderen in Lelystad kunnen om financiƫle redenen niet meedoen aan activiteiten, die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Stichting Leergeld wil deze kinderen mee laten doen, want nu meedoen is straks meetellen!

Stichting Leergeld Lelystad